F

R

A

N

K

V

D

H

Weekblad ‘De Scherper’

De (Vlijm) Scherper was een weekblad in de gemeente Heusden waar ik 10 jaar de opmaak van heb gedaan. In die tijd heb ik ruim 500 kranten naar de drukkerij verstuurd. Op 7 december 2016 is de laatste editie verschenen.

Werkzaamheden:

  • Vormgeving en huisstijl
  • Opmaak
  • Beeldbewerking
  • Illustraties
  • Technische controle voor drukkerij

Gerelateerd werk:

  • Ontwerp en realisatie website
  • Artikelen plaatsen op website
  • Content plaatsen op social media
  • Redactioneel werk (schreef zo nu en dan een artikel)